Handels og tilmeldingsbetingelser

Luk fane

Produktinformation

På tilmeld.nordvestvuc.dk kan du tilmelde dig til vores forskellige hold. Du kan ikke købe andre ydelser end undervisning. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og optagelseskrav. 

For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til holbaek@nvsvuc.dk 

Nordvestvuc.dk og tilmeld.nordvestvuc.dk ejes og drives af Nordvestsjællands HF og VUC (NVSVUC)
CVR-nr.: 29554226, Slotshaven 5, 4300 Holbæk, Tlf.: +45 59 48 03 48  og e-mailadresse: holbaek@nvsvuc.dk 

Bestilling

Præsentation af undervisningsudbuddet sammen med en pris på tilmeld.nordvestvuc.dk, er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at afgive tilbud. Din bestilling af undervisning på tilmelding.nvsvuc.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til NVSVUC om at købe undervisning på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem dig som køber og NVSVUC er først indgået, når NVSVUC ved en optagelsesbekræftelse accepterer det af dig afgivne tilbud.

Takster

Taksterne for deltagerbetaling er faste. Undervisning er fritaget for moms.

Betaling

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard og MobilePay. De kontooplysninger der indtastes ved køb af undervisningsforløb bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart NVSVUC optager dig på de valgte hold

Forbehold for fejl og ændringer

NVSVUC forbeholder sig retten til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du ved hvert nyt køb holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. Deltagerprisen på almen voksenuddannelse og gymnasiale fag, er lovstyret ved BEK nr 1064 af 11/09/2017, og NVSVUC tager derfor forbehold for tryk- og prisfejl på tilmeld.nordvestvuc.dk.
Der tages også forbehold for ændringer i lovgivningen som pålægger NVSVUC at regulere deltagerbetalingen.
Er der opkrævet forkert deltagerbetaling vil dette efterfølgende blive reguleret ved tilbagebetaling eller efteropkrævning.

NVSVUC forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Oplysninger omkring mødetider i Online tilmeldingen er vejledende og endeligt skema vil blive fremsendt ved tidspunkt for optagelse på hold. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Videregivelse af oplysninger

NVSVUC administrerer undervisningen i det studieadministrative system; Ludus Suite, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for administrationen, lærere og andre kursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din studievejleder.

Studieordensregler

Som kursist på NVSVUC har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger på Studie- og Ordensregler
Regelsættet indeholder almindelige regler for orden og samvær samt studieregler - om pligt til aktiv deltagelse i undervisningen.

Tro og love

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, kan du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Fortrydelsesret

Meddeler du NVSVUC, at du har fortrudt dit køb inden holdstart, tilbagebetaler NVSVUC det modtagne beløb, såfremt 1. undervisningsdag ikke er påbegyndt. Fortrydelsesfristen udløber på undervisningsforløbets 1. undervisningsdag.
Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan f.eks. sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til NVSVUC, Slotshaven 5, 4300 Holbæk, Tlf.: +45 59 48 03 48 og e-mailadresse: holbaek@nvsvuc.dk

Du kan også benytte lovens standardfortrydelsesformular