Kompetencetilpasningsforløb - Tilmelding til Suppleringsforløb

Tilmelding til suppleringsforløb i Projekt Kompetencetilpasningsforløb:

Du er nu ved at tilmelde dig et eller flere forløb, som kan bruges til optagelse på flg. uddannelser:

Diplomingeniør i maskinteknologi på Professionshøjskolen Absalon
Diplomingeniør i bioteknologi på Professionshøjskolen Absalon
Læreruddannelsens naturfag eller SCI-TECH på Professionshøjskolen Absalon

*
*
*
*
Alle moduler indeholder dele af et fag, som er målrettet Absalons uddannelser. Du kan derfor ikke bruge dem som formelt adgangsniveau på andre uddannelser!
Jeg søger optagelse på (vi anbefaler, at du højst vælger 2 fag)
For at kunne deltage i forløbet, skal du tidligere have bestået det forrige niveau (eller have kompetencer der svarer hertil). F.eks. hvis du skal læse matematik A, skal du tidligere have bestået matematik B. Hvis du skal læse fysik B eller kemi B skal du have bestået fysik C eller kemi C (eller have kompetencer som kan sidestilles med disse). Marker om du har bestået relevante fag:
Jeg har søgt ind, eller planlægger at søge ind på:
Hvilken uddannelse?